Temperaturne sondeSluže za mjerenje temperature u industriji prerade plastičnih masa, u industriji prerade kože obuće, prehrambenoj industriji, metaloprerađivačkoj industriji (žarene peći).


Dostupni su tipovi sondi:

  • termonaposke: „J“, „K“, „T“
  • termootporne: Pt 100, Pt1000

  • Dostupne su dimenzije: Φ4, Φ5, Φ6, Φ8. Maskimalna dužina tijela sonde do 100 mm. Maksimalna dužina žice sonde do 4000 mm. Konstrukcijska izvedba prema dogovoru ili nacrtima klijenata.


  • Download kataloga (PDF)
  •  tedststs